Vodič za korišćenje BIM-a u visokogradnji

Ovaj detaljan vodič objašnjava kako se BIM nivo 2 može koristiti u izgradnji objekata. Nivo 2 je inače uobičajen kod privatnih projekata u Velikoj Britaniji.

Vodič je namenjen ljudima koji nisu stručnjaci za BIM i može biti koristan investitorima, inženjerima, izvođačima i dobavljačima. Da bi se bolje razumeo BIM, uz ovaj vodič priprema se i rečnik manje poznatih pojmova i BIM terminologije.

Projekti koji su rađeni u drugom nivou BIM, jasno pokazuju koje odluke moraju biti donete tokom projektovanja i izgradnje objekata. Na ovaj način je osigurano da će se prava informacija pojaviti i podeliti sa svima u pravom formatu u pravo vreme, kako bi se donele što bolje odluke tokom procesa izgradnje i korišćenja objekta.

Te informacije se pojavljuju u obliku fajlova, tekstualnih i numeričkih dokumenata, lista i tabela koje sadrže podatke o objektu, postrojenjima, etažama, površinama, prostorima, sistemima i elementima objekta. Zajedno, ove informacije stvaraju digitalnu kopiju građenih objekata, koja započinje predstavljanjem projektnog zadatka i razvija se vremenom u nešto što je stvarno izgrađeno i ugrađeno.
Ovaj vodič pokazuje kao se radi u BIM – nivo 2 tehnici. Tehnika je podeljena na 7 faza. Prve dve faze su podeljene na podfaze, kada investitor donosi važne odluke. Na kraju svake faze je upitnik za investitora, kada su investitoru potrebne određene informacije pomoću kojih on mora doneti ključne odluke za tu fazu, za prelazak na sledeću fazu i za projekat uopšte.

Faze II nivoa BIM-a su sledeće:

 • Faza 0: Strateška analiza
  • 0a: Studija opravdanosti
  • 0b: Strateški plan
 • Faza 1: Priprema i projektni zadatak
  • 1a: Appraisals
  • 1b: Projektni zadatak i potrebne informacije
  • 1c: Određivanje projektnog tima
 • Faza 2: Idejno rešenje
 • Faza 3: Projekat za građevinsku dozvolu
 • Faza 4: Projekaz za izvođenje
 • Faza 5: Izgradnja
 • Faza 6: Priključenje, pregled i upotrebna dozvola
 • Faza 7: Korišćenje
Deli:

Ostavi komentar

Rotkvarija Residence u izgradnji
 • Rotkvarija Residence - Priprema oplate za armirano-betonsku rampu ka podrumskim garažama

#rotkvarijaresidence #rapidinvest #armatura #oplata #betoniranje #concrete #gradilište #gradiliste #construction_site
 • Rotkvarija Residence - Armiranje i montaža oplate armirano-betonskih stubova i ploče prizemlja na koti +3,30 lamele 2

#rotkvarijaresidence #rapidinvest #armatura #oplata #betoniranje #concrete #gradilište #gradiliste #construction_site
 • Rotkvarija Residence - Izgradnja stambenog objekta (8.300m2)

#rotkvarijaresidence #stambeniobjekat #stambeni #gradiliste #gradilište #constructionsite #construction_site #concretecubes #concrete #residentialconstruction #izgradnja #visokogradnja #oplata
 • Rotkvarija Residence - Betoniranje temeljne ploče TP-1 lamele 1

#rotkvarijaresidence #residential #residentialbuilding #stambeniobjekat #stambeni #gradilište #gradiliste #beton #betonmixer #betoniranje #temelji #temeljnaploca #concrete #concreteslabs #reinforcedconcrete
 • Rotkvarija Residence - Armiranje temeljne ploče TP-1 lamele 1

#rotkvarijaresidence #rotkvarija #reinforcedconcrete #concrete #armiranje #armatura #gradilište #beton #gradiliste #stambeniobjekat #građevina #građevinarstvo #visokogradnja #bentonit #liftokno #temelji #temeljnaploca #temeljnajama
 • Rotkvarija Residence - Sveže izbetonirana ploča iznad podruma lamele 2

#gradilište #gradiliste #rotkvarijaresidence #rotkvarija #rapidinvest #beton #betonmixer #betoniranje #concrete #concreteslab #concreteslabs #construction_site #constructionsite
 • Rotkvarija Residence - Jedan od prvih predloga rešenja fasade (neusvojen). #rotkvarijaresidence #masterplanarc #cornerbuilding #stambeniobjekat #stambeni #architecture
 • Rotkvarija Residence - Oplata, armiranje i betoniranje stubova podruma i ploče iznad podruma lamele 2.

#armiranje #beton #betoniranje #concrete #concretefoundation #framework #gradilište #gradiliste #residential #residentialbuilding #rotkvarijaresidence
 • Rotkvarija Residence - Betoniranje stubova garaže lamele 2

#betoniranje #oplata #beton #rotkvarijaresidence #construction_site #gradilište #gradiliste #concrete #framework
Masterplan Instafeed
 • Rotkvarija Residence

#armatura #masterplanarchitecture #masterplanarc #rebar #gradilište
 • Rotkvarija Residence

#hoarding #hoardingdesign #gradilište #gradiliste #rotkvarija #masterplanarc #construction_site
 • Masterplan ARC T-shirt Navy Blue

#masterplanarc #tshirt #tshirts #tshirtprint #tshirtdesign #tshirtdesigns
 • Rapid Central Residence - Skica idejnog rešenja ulične fasade stambenog objekta u ulici Stražilovska br.14 (objekat izgrađen)

#masterplanarc #stambeni #stambeniobjekat #rapidinvest
 • Rotkvarija Residence - Gradilišna tabla

#masterplanarc #stambeniobjekat #stambeni #stanogradnja
 • Stambeni objekat, Petra Drapšina br.19-21, Rapidinvest - Predlog rešenja ulične fasade objekta

#masterplanarc #rapidinvest #stambeniobjekat #stambeni #stanogradnja #stan #prodajastanovanovisad
 • Rotkvarija Residence - Jedan od prvih predloga rešenja fasade (neusvojen). #rotkvarijaresidence #masterplanarc #cornerbuilding #stambeniobjekat #stambeni #architecture
 • Rotkvarija Residence - Izvod iz kataloga stanova: Četvorosobni ugaoni stan 1-11 / Catalogue excerpt: Three bedroom dual aspect apartment

#katalog #masterplanarc #rotkvarija #stambeniobjekat #stambeni #stan #stanogradnja #prodajastanova #katalogstanova #prodajanekretnina #apartment #dualaspectapartments #threebedroom
 • Rotkvarija Residence - Marketinški materijal: Bilbord 4x3, dnevna varijanta

#masterplanarc #rotkvarija #bilbord #billboard #billboards2018 #marketing #stambeniobjekat #stambeni #stanogradnja